VEILIG SPORTKLIMAAT

Bij Wahoo Swimming vinden we normen en waarden heel belangrijk. Wij staan voor een gezond en veilig sportklimaat. Vertrouwenspersonen zijn hierin fundamenteel.

Alle begeleiders, trainers, officials en vrijwilligers van Wahoo Swimming zijn in het bezit van een geldig en recent VOG (verklaring omtrent gedrag). Daarnaast zijn onze trainers op de hoogte van reglement Q, dit is de  beroepscode van de KNZB. Hiermee creëren wij een veilige omgeving voor alle Wahoo zwemmers.

Om ongewenste zaken te kunnen bespreken, heeft Wahoo Swimming afspraken gemaakt met de bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond aangesloten vertrouwenspersonen.
Indien je ongewenste zaken bemerkt of hiervan onderwerp bent, dan kan deze je contact opnemen met één van deze vertrouwenspersonen. Heb je een meer algemene vraag over de vertrouwenscontactpersonen of over ongewenst gedrag kan je ook altijd mailen naar vcp@wahooswimming.nl.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?


Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• Pesten en gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
• Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Wahoo Swimming op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VertrouwensContactPersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen zwemvereniging-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

De leukste zwemvereniging van Nederland

VERTROUWENS CONTACT PERSOON

Meer informatie volgt binnenkort.

De leukste zwemvereniging van Nederland